ARAMA AERIAL SERVICES

ARAMA TECH heeft de roots in inspecties van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en subsea installaties met onder andere ROV’s (onderwaterrobots) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders.

De UAV, Unmanned Aerial Vehicle, waaronder de drone, is een waardevol middel voor het uitvoeren van onderzoeken ten aanzien van een groot aantal bedrijf-kritische installaties, gebouwen en andere facilities welke belangrijk zijn voor de uitvoering van uw business en de continuïteit daarvan. Denk aan pre-failure inspecties, incident onderzoeken en onderzoeken om te voldoen aan de eisen die uw eigen organisatie of toezichthoudende organisaties kunnen stellen. Aerial Inspecties zijn een waardevol middel om de algehele staat van objecten te valideren en vast te leggen, alsmede het inventariseren van infrastructuur.

Reparatie van defecten zijn vele malen duurder dan preventief onderhoud, waar de inspectie met behulp van drones met hoge resolutie film- en thermische camera’s uitgevoerd zijn. Onderdelen van inspecties zijn onder andere zichtbare zaken als corrosie, defecte onderdelen, losgeraakte koppelingen en bevestigingsmaterialen. Een kabelbreuk in bijvoorbeeld een GSM mast is met het blote oog niet zichtbaar en kan met hoge resolutie thermische camera’s gedetecteerd worden, waarna reparatie teams het kunnen verhelpen voordat het een groot probleem met uitval van de dienstverlening wordt! 

VOORDELEN VAN ARAMA AERIAL SERVICES

Enterprise klasse drones kunnen op zeer lastige plekken ingezet worden, en ten opzichte van de traditionele methodes van inspecties werken ze sneller, flexibeler, goedkoper, veiliger en leveren zeer hoge kwaliteit door technologieën als 4K hoge resolutie camera’s voor film en foto’s, thermische camera’s en zeer nauwkeurige plaatsbepaling. 

SNEL

Professionele enterprise klasse drones kunnen binnen enkele minuten ingezet worden en bestrijken grote gebieden in zeer korte tijd, zonder enige concessies te doen aan kwaliteit en grondigheid

INNOVATIEF

Enterprise klasse drones met hoge resolutie optische en thermische camera’s en onafhankelijke GPS systemen (RTK), gecombineerd met een artificial intelligence communicatie en rapportage platform bieden een professionele en innovatieve aerial service

VEILIG

Hightech enterprise klasse drones kunnen in vrijwel alle weersomstandigheden en situaties ingezet worden, zonder mensen of apparatuur in gevaar te brengen, zonder dat uitgebreide veiligheidsmaatregelen nodig zijn en leveren snelle, grondige en veilige inspectie services

GRONDIG

Enterprise klasse drones met hoge resolutie optische en thermische camera’s leggen een inspectie in detail vast op film en foto’s, waarbij iedere opname voorzien wordt van een versleutelde tijdstempel als bewijs van de integriteit van de opnames

FLEXIBEL

ARAMA AERIAL SERVICES vloot bestaat uit enterprise klasse drones geschikt voor elke opdracht: kleine en stille drones voor kleine ruimtes en snelle inzet, drones geoptimaliseerd voor film en fotografie en heavy-duty industriële drones voor elke omstandigheden

AANSLUITING

ARAMA AERIAL SERVICES sluiten op de meest flexibele wijze naadloos aan op uw verwachtingen, business- en operationele processen, en vullen uw specifieke eisen en wensen optimaal in

Video inspectie op 4K hoge resolutie waarbij de beelden voorzien zijn van encrypted timestamps om de integriteit van de vastlegging te waarborgen. De video inspectie gaat vergezeld van een hoogwaardig rapport zoals overeengekomen in de scope van de inspectie. Toepassingsgebieden zijn onder andere telecom installaties zoals zendmasten, bouwconstructies, offshore installaties, windturbines en hoogspanning masten en kabels.

Visuele inspectie van objecten waar het zeer lastig is om bij te komen kunnen op een snelle en veilige manier plaatsvinden door inzet van een professionele enterprise klasse drone.  Bij constatering van afwijkingen kunnen additioneel hoge resolutie film – en/of foto opnames worden gemaakt. Tevens is dit handig bij het vanuit de lucht mappen van gebieden (aerial cartografie) en ter ondersteuning van flora- en fauna beheer.

Thermische inspecties het hoge resolutie camera’s worden onder andere ingezet om beschadigingen en breuken in kabels en leidingen op te sporen door middel van het meten van temperatuursverschillen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, warmte lekkages op daken en andere constructies, veiligheidsventielen en faciliteiten als zonnepanelen. Ook wordt het toegepast bij Search & Rescue ondersteuning bij het zoeken naar personen in het donker.

Hoge resolutie film- en/of foto opnames tijdens video- of visuele inspecties of van objecten zoals huizen en ander vastgoed, natuur, sport evenementen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van GPS Time Stapping, waarbij de tijd, datum en locatie van elk opgeslagen beeld encrypted wordt vastgelegd in de foto. Dit zorgt voor zekerheid over welke foto of video waar en op welk moment is gemaakt, wat het gebruik voor kritische inspecties of als bewijsmateriaal vergemakkelijkt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
  • Telecommunicatie constructies (zendmasten, schotel antennes, radar installaties, inventarisatie infrastructuur, etc.)
  • Offshore installatie & petrochemie (o.a. boorinstallaties, pijpleidingen, veiligheidsventielen, afsluiters, etc.)
  • Nutsvoorzieningen (hoogspanningsmasten en kabels, windmolens, zonnepanelen, etc.)
  • Buildings & Facilities (gebouwen, fabrieken, daken, winkelhallen, airco’s en ventilatie pijpen, etc.)
  • Construction (waterwerken, dijken en dammen, bruggen, hijswerkzaamheden support, bouwvorderingen, etc.)
  • Flora en fauna beheer (cartografie en inspectie van natuur-, bos-, en landbouwgebieden, time-lapse recording)
  • Evenementen (air support bij sport- en recreatie evenementen, etc.)
  • Search & Rescue support
  • Makelaardij (foto- en film presentatie support)
  • Etcetera …
MEER INFORMATIE