ARAMA AERIAL SERVICES

ARAMA TECH heeft de roots in inspecties van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en subsea installaties met onder andere ROV’s (onderwaterrobots) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders.

De drone is een UAV, Unmanned Aerial Vehicle, en is een waardevol middel voor het uitvoeren van onderzoeken ten aanzien van een groot aantal bedrijf-kritische installaties, gebouwen en andere facilities welke belangrijk zijn voor de uitvoering van uw business en de continuïteit daarvan. Denk aan pre-failure inspecties, incident onderzoeken en onderzoeken om te voldoen aan de eisen die uw eigen organisatie of toezichthoudende organisaties kunnen stellen. Aerial Inspecties zijn een waardevol middel om de algehele staat van objecten te valideren en vast te leggen, alsmede het inventariseren van infrastructuur. Ook heeft Aerial Services een directe relatie met ISO/Cobit controls ten aanzien van Facility Management en Operational Incident Response support in het geval van calamiteiten en informatie verzamelen om effectief Incident Response te kunnen uitvoeren.

Reparatie van defecten zijn vele malen duurder dan preventief onderhoud, waar de inspectie met behulp van drones met hoge resolutie film- en thermische camera’s uitgevoerd zijn. Onderdelen van inspecties zijn onder andere zichtbare zaken als corrosie, defecte onderdelen, losgeraakte koppelingen en bevestigingsmaterialen. Een kabelbreuk in bijvoorbeeld een GSM mast is met het blote oog niet zichtbaar en kan met hoge resolutie thermische camera’s gedetecteerd worden, waarna reparatie teams het kunnen verhelpen voordat het een groot probleem met uitval van de dienstverlening wordt! 

De ARAMA Aerial Services vloot bestaat uit een combinatie van snelle-interventie drones met optische en thermische camera’s, enterprise drones die speciaal ontwikkeld zijn voor hoge kwaliteit film- en foto reportages en industriële drones die bij vrijwel elk weertype kunnen vliegen en voorzien zijn van een eigen onafhankelijke GPS systeem voor navigatie met een nauwkeurigheid van 2 cm en immuun zijn voor interferentie van magnetische velden. Deze drones kunnen voorzien worden van hoge resolutie optische en thermische camera’s, cartografie systemen en specifieke landbouw toepassingen.

WAAROM KIEZEN VOOR ARAMA AERIAL SERVICES

ARAMA Aerial Services heeft meer dan 20 jaar ervaring in high-tech inspectie werk in offshore, constructie en civiele (onderwater)bouw en informatie- en data beveiliging. Deze ervaring en expertise wordt volledig benut bij ARAMA Aerial Services waarmee een heldere toegevoegde waarde voor klanten wordt geboden. Enterprise klasse drones kunnen op zeer lastige plekken ingezet worden, en ten opzichte van de traditionele methodes van inspecties werken ze sneller, flexibeler, goedkoper, veiliger en leveren zeer hoge kwaliteit door technologieën als 5K en 4K hoge resolutie camera’s voor film en foto’s, thermische camera’s en zeer nauwkeurige plaatsbepaling. 

SNEL

Professionele enterprise klasse drones kunnen binnen enkele minuten ingezet worden en bestrijken grote gebieden in zeer korte tijd, zonder enige concessies te doen aan kwaliteit en grondigheid

INNOVATIEF

Enterprise klasse drones met hoge resolutie optische en thermische camera’s en onafhankelijke GPS systemen (RTK), gecombineerd met een artificial intelligence communicatie- en rapportage platform bieden een professionele en innovatieve aerial service

VEILIG

Hightech enterprise klasse drones kunnen in vrijwel alle weersomstandigheden en situaties ingezet worden, zonder mensen of apparatuur in gevaar te brengen, zonder dat uitgebreide veiligheidsmaatregelen nodig zijn en leveren snelle, grondige en veilige inspectie services

GRONDIG

Enterprise klasse drones met hoge resolutie optische en thermische camera’s leggen een inspectie in detail vast op film en foto’s, waarbij iedere opname voorzien wordt van een versleutelde tijdstempel als bewijs van de integriteit van de opnames

FLEXIBEL

ARAMA AERIAL SERVICES vloot bestaat uit enterprise klasse drones geschikt voor elke opdracht: kleine en stille drones voor kleine ruimtes en snelle inzet, drones geoptimaliseerd voor film en fotografie en heavy-duty industriële drones voor elke omstandigheden

AANSLUITING

ARAMA AERIAL SERVICES sluiten op de meest flexibele wijze naadloos aan op uw verwachtingen, business- en operationele processen, en vullen uw specifieke eisen en wensen optimaal in

Video inspectie op 4 en 5K hoge resolutie waarbij de beelden voorzien zijn van versleutelde timestamps om de integriteit van de vastlegging te waarborgen, wat zorgt voor zekerheid over welke foto of video waar en op welk moment is gemaakt. De video inspectie gaat vergezeld van een hoogwaardig rapport zoals overeengekomen in de scope van de inspectie.

Toepassingsgebieden zijn onder andere telecom installaties zoals zendmasten, bouwconstructies, offshore installaties, windturbines en hoogspanning masten en kabels, bouwwerken zoals bruggen en gebouwen.

Visuele inspectie van objecten waar het zeer lastig is om bij te komen kunnen op een snelle en veilige manier plaatsvinden door inzet van een professionele enterprise klasse drone. Snelle interventie drones kunnen na het ter plaatse zijn binnen 2 minuten in de lucht zijn en beginnen met het leveren van waardevolle informatie.

Bij constatering van afwijkingen kunnen additioneel hoge resolutie film – en/of foto opnames worden gemaakt. Tevens is dit handig bij het vanuit de lucht mappen van gebieden (aerial cartografie) en ter ondersteuning van flora- en fauna beheer.

Thermische inspecties met hoge resolutie camera’s worden onder andere ingezet om beschadigingen en breuken in kabels en leidingen op te sporen door middel van het meten van temperatuursverschillen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, warmte lekkages op daken en andere constructies, veiligheidsventielen en faciliteiten als zonnepanelen.

Ook wordt het toegepast ter ondersteuning van hulpdiensten zoals bij brandweer voor het detecteren van hotspots en bij Search & Rescue ondersteuning bij het zoeken naar personen in het donker of moeilijk toegankelijke locaties.

Hier komen alle speciale technieken en mogelijkheden van Special Drone Ops samen en kunnen speciale opdrachten uitgevoerd worden. Hoge resolutie 2D en 3D mapping (cartografie), volume- en hoogte metingen en 4K en 5K film- en/of foto opnames van objecten zoals bouwterreinen, landschappen, industriële en bouwconstructies, gebouwen.

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van GPS Time Stapping, wat zorgt voor zekerheid over welke foto of video waar en op welk moment is gemaakt, wat het gebruik voor kritische inspecties of als bewijsmateriaal vergemakkelijkt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
  • Telecommunicatie constructies (zendmasten, schotel antennes, radar installaties, inventarisatie infrastructuur, etc.)
  • Offshore installatie & petrochemie (o.a. boorinstallaties, pijpleidingen, veiligheidsventielen, afsluiters, etc.)
  • Nutsvoorzieningen (hoogspanningsmasten en kabels, windmolens, zonnepanelen, etc.)
  • Buildings & Facilities (gebouwen, fabrieken, daken, winkelhallen, airco’s en ventilatie pijpen, etc.)
  • Construction (waterwerken, dijken en dammen, bruggen, hijswerkzaamheden support, bouwvorderingen, etc.)
  • Flora en fauna beheer (cartografie en inspectie van natuur-, bos-, en landbouwgebieden, time-lapse recording)
  • Evenementen (air support bij sport- en recreatie evenementen, etc.)
  • Search & Rescue support
  • Makelaardij (foto- en film presentatie support)
  • Etcetera …
MEER INFORMATIE