ARAMA TECH SERVICES

ARAMA TECH biedt klanten en partners Managed Security Services (MSS) voor INCIDENT RESPONSE & ORCHESTRATION, SIEM, INTRUSION DETECTION & PREVENTION, ADVANCED THREAT PROTECTION, DATA LOSS PREVENTION, WEB- & EMAIL SECURITY, SERVER & ENDPOINT PROTECTION, CASB oplossingen voor organisaties die deze technologieën wensen in te zetten maar (nog) niet beschikken over de vereiste teams of het vereiste kennis niveau om deze oplossingen zelfstandig te beheren en bedienen. Deze partnership biedt de klant de mogelijkheid zich te kunnen concentreren op hun kern activiteiten en kern competenties, en zich verzekerd weten van bescherming tegen cyber aanvallen.

ARAMA TECH MSS biedt een breed pakket aan services, van een complete CloudSOC waar klanten Security Operations Center activiteiten uitbesteden aan ARAMA TECH tot losse diensten zoals bijvoorbeeld het actief jagen naar threats en het forensisch onderzoeken van incidenten wanneer er een breach heeft plaatsgevonden (ARAMA TECH Advanced Threat Services). Ook beheren en beveiligen wij mobile devices als onderdeel van onze Managed Security Services.

Voor informatie over een van de diensten van ARAMA TECH MSS kunt u gebruik maken van het contact formulier.

 

IMPLEMENTATION SERVICES

Technische installatie en Business implementatie van de meest belangrijke Processen, Procedures en Producten op het gebied van:

 • Incident Response & Orchestration
 • Policy & Compliance Management (ISO/Cobit processen en beheersmaatregelen)
 • Data Protection Program (CASB, DLP)
 • Security Intelligence (Advanced SIEM )
 • Netwerk-, server en endpoint beveiliging
 • Enterprise Mobile Security
 • Advanced Threat Protection
 • Enterprise Vulnerability Management

ARAMA TECH biedt verbeterde Best Practises gebaseerd op industrie standaarden in lijn met wet- en regelgeving en bedrijfsdoelstellingen.

 

SECURITY ASSESSMENT SERVICES

Next generation Security Assessment methodieken bieden de benodigde informatie om proactief Informatie Beveiliging risico’s te beheersen door het verkrijgen van inzicht in het volwassenheidsniveau van uw security organisatie en het combineren van  asset business context, actionable threat intelligence en security test resultaten.

SECURITY HEALTH ASSESSMENT meet het volwassenheidsniveau van uw organisatie vergeleken met frameworks en controls van CobiT5, ISO 27002 en ISF Standard of Good Practice (SoGP).

ENTERPRISE VULNERABILITY MANAGEMENT omvat geavanceerde Security Test services zoals Statische Code Analyse, Vulnerability Testing en Penetratie Testing van netwerken, web applicaties en mobiele applicaties.

ARAMA TECH MANAGED SECURITY SERVICES

ARAMA TECH MSS biedt organisaties die (nog) niet beschikken over de vereiste teams of het vereiste kennis niveau om deze oplossingen zelfstandig te beheren en bedienen de mogelijkheid deze technologieën in te zetten. Deze partnership biedt de klant de mogelijkheid zich te kunnen concentreren op hun kern activiteiten en kern competenties, en zich verzekerd weten van bescherming tegen cyber aanvallen.

ARAMA TECH biedt klanten en partners Managed Security Services (MSS) voor:

 • Incident Response & Orchestration
 • Security Incident Event Monitoring (SIEM)
 • Data Loss Prevention & CASB
 • Intrusion Detection & Prevention
 • Advanced Threat Services
 • Netwerk, Server & Endpoint Protection
 • Enterprise Mobile Security
 • Web- en Email Security
HYBRID MANAGED SERVICES

HYBRID MANAGED SECURITY SERVICES wordt gekarakteriseerd door de inbouw van een sterk kennisoverdracht element met een geleidelijke overdacht naar de interne organisatie van klanten binnen een bepaalde afgesproken tijdsperiode. Hiermee wordt een flexibele dienst geboden waarmee een organisatie de mogelijkheid heeft in hun eigen tempo te groeien in capaciteit en kennis.

FULL MANAGED SERVICES

FULL MANAGED SECURITY SERVICES ontzorgt organisatie volledig en belegd het eerste lijn beheer en Security Operations op de gekozen security gebieden en solutions en de eerste lijn response op incidenten bij ARAMA TECH. Security experts monitoren, detecteren, analyseren en nemen adequate acties op security events en incidenten, in lijn met de policies en de processen rondom incident management van de klant. ARAMA TECH biedt ook full services voor Applicatie & Functioneel Beheer van uw Security producten.

 

ARAMA TECH CLOUDSOC

ARAMA TECH CLOUDSOC is een netwerk en Cloud/SaaS diensten security intelligence en analytics dienst die u kan helpen bij het detecteren van cybersecurity aanvallen en netwerk en Cloud data breaches, het uitvoeren van efficiënte Incident Response en het beschermen van kritische servers, applicaties en data bij het gebruik van Cloud/SaaS diensten. Een cloud-based service welke een minimale impact heeft op de infrastructuur van uw organisatie tijdens de uitrol en operatie, maximaal efficiënt door het gebruik van een standaard framework voor de identificatie van incident types en het managen van security incidenten. ARAMA TECH CLOUDSOC is modulair opgebouwd en voorziet in een oplossing die op maat wordt gemaakt voor uw organisatie op een “pay per use”, maandelijkse kosten model. Wij praten u graag bij over deze unieke propositie!

 

ARAMA TECH INCIDENT RESPONSE PLATFORM

Reageer sneller, efficiënter en intelligenter op Security Incidenten met het IBM Resilient Incident Response Platform.

ARAMA TECH Incident Response Platform (IRP) is een dienst welke gebruikt maakt van het Resilient Incident Response Platform waardoor er een centrale hub wordt gecreëerd welke ARAMA TECH in staat stelt om voor aangesloten klanten het volledige response proces te orkestreren en een sneller en intelligenter response en mitigatie uit te voeren. ARAMA TECH Incident Response Platform biedt een volledig incident response orkestratie over mensen, proces en technologie.

 • Mensen: ARAMA TECH IRP faciliteert samenwerking tussen ARAMA TECH CloudSOC en de klant (oa HR, IT Ops en executives).
 • Proces: ARAMA TECH IRP biedt Dynamische Playbooks gebouwd op NIST/CERT/SANS standaards, maar eenvoudig aan te passen op  SOPs van de klant.
 • Technologie:het ARAMA TECH IRP Resilient Incident Response Platform is een open en agnostische platform welke integreert met de security infrastructuur van de klant en voorziet in een centrale hub voor Incident Response.

ARAMA TECH IRP helpt klanten bij het:

 • versterken van hun security team door het creëren van een centrale hub voor het managen, automatiseren en orkestreren van IR processen.
 • op 1 lijn brengen van mensen, processen en technologie voor incident response.
 • verbinden en optimaliseren van al hun security investeringen – en het meetbaar maken van de ROI van hun security investeringen.
U

 

ARAMA TECH SECURITY INTELLIGENCE PLATFORM

ARAMA TECH Security Intelligence Platform is een netwerk security intelligence en analytics dienst die helpt bij het detecteren van cybersecurity aanvallen en breaches zodat aangesloten klanten actie kunnen ondernemen voordat er aanzienlijke schade is toegebracht en onmiddellijk kunnen reageren op het verlies van kritische data mocht dat zich voordoen.

Security Information en Event Management (SIEM) verzamelt en analyseert centraal log en netwerk flow data in zelfs het meest gedistribueerde omgevingen en biedt actiegericht inzicht in bedreigingen. Gebruikmakend van geavanceerde analytics doorzoekt de oplossing miljarden events per dag op ongewone en kwaadaardige activiteiten, identificeert en groepeert het gerelateerde events en genereert geprioriteerde alerts van alleen de meest kritische bedreigingen.

ARAMA TECH Security Intelligence Platform  is een cloud-based dienstverlening waardoor de klant zich kan focussen op het controleren van ongewone condities en het oplossen van de meest belangrijke assets, in plaats van het aanschaffen en inzetten van technologie componenten. Klanten kunnen beginnen met gebruik te maken van het ARAMA TECH Security Intelligence Platform op basis van een maandelijkse kosten model en snel opschalen naar behoefte.

 

ARAMA TECH ADVANCED THREAT SERVICES

ARAMA TECH Advanced Threat Services ondersteunt klanten bij het adresseren van geavanceerde bedreigingen of het onderzoeken naar de bron en werkwijze bij incidenten. Deze dienst is additioneel op bestaande security solutions en biedt dieper inzicht in kwaadaardige activiteiten op endpoints en levert inzicht op het gedrag van de aanvaller zodat herhaling voorkomen kan worden.

Pre-incident activiteiten omvatten het continue monitoren en actief threat hunting, het actief zoeken naar sporen en patronen die kunnen wijzen op een aanval. Hier wordt de solution over alle endpoint uitgerold en start het actief monitoren, separaat van security solutions zoals endpoint protection systemen. De lichtgewicht agent heeft nauwelijks impact op de performance van de endpoints.

Post-incident activiteiten omvatten het forensisch onderzoeken naar de root-cause van een incident, het intuïtief visualiseren van de attack chain, het afsluiten van de bron van de aanval en het reageren op een incident door het isoleren van de getroffen endpoint. Deze activiteiten zijn zelfs mogelijk indien de klant nog niet gebruik maakt van ARAMA TECH Advanced Threat Services.

ARAMA TECH Advanced Threat Services maakt gebruik van meerdere threat intelligence feeds om de incidenten en onderzoek technieken te verrijken.

 

ARAMA TECH CLOUD SERVICES SECURITY

ARAMA TECH Cloud Services Security ondersteunt organisaties bij het effectief en efficiënt beveiligen van hun data en IT-systemen met Cloud Access Security Broker (CASB) en Data Loss Prevention (DLP).

Werknemers maken steeds meer gebruik van clouddiensten. Ook clouddiensten die niet officieel zijn goedgekeurd door hun IT-afdeling, ook wel Shadow IT genoemd. Shadow IT is in opkomst.

Met ARAMA TECH Cloud Services Security kunnen bedrijven Shadow IT beheersen. Klanten houden controle over de data die ze met clouddiensten uitwisselen. ARAMA TECH Cloud Services Security werkt via een proxy waarin dezelfde policies die klanten voor hun netwerk en endpoints hebben gedefinieerd ook toepasbaar zijn op clouddiensten. Hierdoor kunnen klanten deze clouddiensten gebruiken, maar tegelijkertijd dezelfde beschermingsmaatregelen treffen die ze eerder hebben gedefinieerd.

 

ARAMA TECH MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Mobile Device Management (MDM) powered by Artificial Intelligence biedt u meer overzicht en controle over iOS-, macOS-, Android-, Windows-, en Blackberry-devices, vanaf één gebundeld cloud platform. ARAMA TECH MDM is powered by IBM Watson Artificial Intelligence waarmee het beheer van uw mobile devices wordt verrijkt met ‘s werelds meest geavanceerde cognitieve artificial intelligence systeem waarmee de kwaliteit en security van het beheer van uw mobile devices wordt versterkt.

ARAMA TECH Mobile Device Management kan gebundeld en geïntegreerd worden met ARAMA TECH Mobile Threat Defense waarmee u een volwaardig Enterprise Mobile Security platform creëert en met een gerust gevoel uw medewerkers toegang biedt tot de mobiele wereld.

 

ARAMA TECH MOBILE THREAT DEFENSE

Cloud en mobility raken steeds meer ingeburgerd en privé en zakelijk nemen smartphones en tablets steeds meer computer functies over. Dat maakt dat mobile devices steeds interessanter wordt voor hackers die trachten persoons- of bedrijfsgegevens buit te maken of financiële schade toe te brengen.

ARAMA TECH Mobile Device Defense biedt bescherming van mobile devices middels een lichtgewicht endpoint app op devices van de medewerkers met een cloud-based admin console die real-time inzicht geeft op mobiele risico’s. ARAMA TECH Mobile Device Management kan gebundeld en geïntegreerd worden met ARAMA TECH Mobile Device Management waarmee u een volwaardig Enterprise Mobile Security platform creëert en met een gerust gevoel uw medewerkers toegang biedt tot de mobiele wereld.

ARAMA TECH’s PROFESSIONAL SERVICES biedt volledige “end-to-end” Professional Services welke gevormd wordt maar niet gelimiteerd is tot ontwerpen van Strategie en Roadmap, uitvoeren van Risk Assessments en Business Impact Analyses, Architectuur & Ontwerp, Product verkoop en levering, Technische & Business Implementatie, Managed Security Services, Training & Educatie en Support.