This post is also available in: enEnglish (Engels)

ARAMA TECH SERVICES

ARAMA TECH biedt klanten en partners Managed Security Services (MSS) voor INCIDENT RESPONSE & ORCHESTRATION, SIEM, INTRUSION DETECTION & PREVENTION, ADVANCED THREAT PROTECTION, DATA LOSS PREVENTION, WEB- & EMAIL SECURITY, SERVER & ENDPOINT PROTECTION, CASB oplossingen voor organisaties die deze technologieën wensen in te zetten maar (nog) niet beschikken over de vereiste teams of het vereiste kennis niveau om deze oplossingen zelfstandig te beheren en bedienen. Deze partnership biedt de klant de mogelijkheid zich te kunnen concentreren op hun kern activiteiten en kern competenties, en zich verzekerd weten van bescherming tegen cyber aanvallen.

ARAMA TECH MSS biedt een breed pakket aan services, van een complete CloudSOC waar klanten Security Operations Center activiteiten uitbesteden aan ARAMA TECH tot losse diensten zoals bijvoorbeeld het actief jagen naar threats en het forensisch onderzoeken van incidenten wanneer er een breach heeft plaatsgevonden (ARAMA TECH Advanced Threat Services). Ook beheren en beveiligen wij mobile devices als onderdeel van onze Managed Security Services.

Voor informatie over een van de diensten van ARAMA TECH MSS kunt u gebruik maken van het contact formulier.

 

IMPLEMENTATION SERVICES

Technische installatie en Business implementatie van de meest belangrijke Processen, Procedures en Producten op het gebied van:

 • Incident Response & Orchestration
 • Policy & Compliance Management (ISO/Cobit processen en beheersmaatregelen)
 • Data Protection Program (CASB, DLP)
 • Security Intelligence (Advanced SIEM )
 • Netwerk-, server en endpoint beveiliging
 • Enterprise Mobile Security
 • Advanced Threat Protection
 • Enterprise Vulnerability Management

ARAMA TECH biedt verbeterde Best Practises gebaseerd op industrie standaarden in lijn met wet- en regelgeving en bedrijfsdoelstellingen.

 

SECURITY ASSESSMENT SERVICES

Next generation Security Assessment methodieken bieden de benodigde informatie om proactief Informatie Beveiliging risico’s te beheersen door het verkrijgen van inzicht in het volwassenheidsniveau van uw security organisatie en het combineren van  asset business context, actionable threat intelligence en security test resultaten.

SECURITY HEALTH ASSESSMENT meet het volwassenheidsniveau van uw organisatie vergeleken met frameworks en controls van CobiT5, ISO 27002 en ISF Standard of Good Practice (SoGP).

ENTERPRISE VULNERABILITY MANAGEMENT omvat geavanceerde Security Test services zoals Statische Code Analyse, Vulnerability Testing en Penetratie Testing van netwerken, web applicaties en mobiele applicaties.

TRAINING ACADEMY

MEDEWERKERS ZIJN DE “AANVALS VECTOR”

ARAMA TECH E-Learning is ervoor opgezet om medewerkers in plaats van doelwitten voor hackers te zijn, de juiste informatie mee te geven om efficient aanvallen en incidenten te leren herkennen en zodoende kunnen signaleren en alarmeren. Tegelijkertijd leren medewerkers op een eenvoudige en leuke manier bewuster veiliger werken!

Enkele uitdagingen:

 • Medewerkers betrekken in security en hun rol in het beschermen van data is een uitdaging. De meeste medewerkers vinden het niet hun “verantwoordelijkheid”, terwijl het in feite ieders verantwoordelijkheid is.
 • Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s. Zij denken bijvoorbeeld dat zij niet zo gemakkelijk in phishing trappen, maar dat is wel het geval!
 • Security training moet continue ge-update worden.
 • Er is geen bewezen set aan training handleidingen die het “mensen probleem” adresseert.
 • Security en het beschermen van data is gewoonlijk niet de primaire focus van medewerkers.
 • Security training is alweer een training die kostbare werktijd in beslag neemt.
 

 

ARAMA TECH E-LEARNING KENMERKEN

Korte training modules, 10 – 15 minuten

 • Effectief gebruik maken van de aandachtboog van medewerkers
 • Beperkte investering in business tijd voor training
 • Eenvoudig een programma kunnen samenstellen van verschillende modules
 • Creëren van herhaalde aandacht voor security onderwerpen

Houd het simpel

 • Wat een medewerker moet weten en doen
 • Niet te veel informatie in 1 keer geven

De modules zijn aanpasbaar

 • De modules kunnen desgewenst in de huisstijl van de klant worden gemaakt
 • Ondersteuning voor 24+ talen
 • Training inhoud kan desgewenst klant-specifiek worden gemaakt

Verschillende modellen

 • Learning Management System (LMS) van de klant
 • ARAMA TECH Hosted Cloud LMS
 

BESCHIKBARE MODULES

 • Voldoen aan Wet- en Regelgeving
 • GDPR
 • Privacy
 • Classificeren van informatie
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Incidenten rapporteren
 • Data lekken
 • Phishing
 • Malware
 • Social Engineering
 • Beschermen van data van klanten
 • Zakelijk gebruik van Internet
 • Zakelijk gebruik van e-mail
 • Sociale netwerking
 • Cloud Computing
 • Gebruik mobiele apparaten
 • Gebruik van publieke hotspots
 • Fysieke toegangscontrole en bezoekers
 • Werken met 3e partijen
 • Thuiswerken
 • Werken in openbare omgevingen
 • Informatie security wanneer op reis
 • Verlies en diefstal van mobiele apparaten
 • Wachtwoorden
 • Clean desk en clean office
 • … we blijven nieuwe thema’s toevoegen …
 
ARAMA TECH MANAGED SECURITY SERVICES

ARAMA TECH MSS biedt organisaties die (nog) niet beschikken over de vereiste teams of het vereiste kennis niveau om deze oplossingen zelfstandig te beheren en bedienen de mogelijkheid deze technologieën in te zetten. Deze partnership biedt de klant de mogelijkheid zich te kunnen concentreren op hun kern activiteiten en kern competenties, en zich verzekerd weten van bescherming tegen cyber aanvallen.

ARAMA TECH biedt klanten en partners Managed Security Services (MSS) voor:

 • Incident Response & Orchestration
 • Security Incident Event Monitoring (SIEM)
 • Data Loss Prevention & CASB
 • Intrusion Detection & Prevention
 • Advanced Threat Services
 • Netwerk, Server & Endpoint Protection
 • Enterprise Mobile Security
 • Web- en Email Security
HYBRID MANAGED SERVICES

HYBRID MANAGED SECURITY SERVICES wordt gekarakteriseerd door de inbouw van een sterk kennisoverdracht element met een geleidelijke overdacht naar de interne organisatie van klanten binnen een bepaalde afgesproken tijdsperiode. Hiermee wordt een flexibele dienst geboden waarmee een organisatie de mogelijkheid heeft in hun eigen tempo te groeien in capaciteit en kennis.

FULL MANAGED SERVICES

FULL MANAGED SECURITY SERVICES ontzorgt organisatie volledig en belegd het eerste lijn beheer en Security Operations op de gekozen security gebieden en solutions en de eerste lijn response op incidenten bij ARAMA TECH. Security experts monitoren, detecteren, analyseren en nemen adequate acties op security events en incidenten, in lijn met de policies en de processen rondom incident management van de klant. ARAMA TECH biedt ook full services voor Applicatie & Functioneel Beheer van uw Security producten.

 

ARAMA TECH INCIDENT RESPONSE PLATFORM

Reageer sneller, efficiënter en intelligenter op Security Incidenten met het IBM Resilient Incident Response Platform.

ARAMA TECH Incident Response Platform (IRP) is een dienst welke gebruikt maakt van het IBM Resilient Incident Response Platform (IRP) waardoor er een centrale hub wordt gecreëerd welke ARAMA TECH in staat stelt om voor aangesloten klanten het volledige response proces te orkestreren en een sneller en intelligenter response en mitigatie uit te voeren. ARAMA TECH Incident Response Platform biedt een volledig incident response orkestratie over mensen, proces en technologie.

 • Mensen: ARAMA TECH IRP faciliteert samenwerking tussen ARAMA TECH CloudSOC en de klant (o.a. HR, Security, Compliance, IT Operations en Management).
 • Proces: ARAMA TECH IRP biedt Dynamische Playbooks gebouwd op NIST/CERT/SANS standaards, maar is eenvoudig aan te passen op de SOPs van de klant.
 • Technologie:het ARAMA TECH IRP Resilient Incident Response Platform is een open en agnostische platform welke integreert met de security infrastructuur van de klant en voorziet in een centrale hub voor Incident Response. Het integreert bijvoorbeeld met SIEMs, firewalls, proxies, AV en Endpoint Protection solutions, Vulnerability Management solutions, ITSM solutions, etcetera. Hierdoor managed de klant hun security incidenten in 1 centraal platform in plaats van in de vele verschillende technologieën.

ARAMA TECH IRP helpt klanten bij het:

 • versterken van hun Security team door het creëren van een centrale hub voor het managen, automatiseren en orkestreren van Security Incident Response processen.
 • op 1 lijn brengen van mensen, processen en technologie voor incident response.
 • verbinden en optimaliseren van al hun security investeringen – en het meetbaar maken van de ROI van hun security investeringen.

 

 PROFESSIONAL SERVICES: IBM Resilient implementatie services

ARAMA TECH heeft de kennis én aantoonbare ervaring om het IBM Resilient Incident Response Platform is de meest complexe omgevingen te implementeren, op een projectmatige wijze. Onderdelen van de implementatie zijn onder andere:

 • Sizing en scoping van de benodigde solution.
 • Het opstellen van een helder project plan, implementatieplan en operationele richtlijnen.
 • SOC proces analyse en het optimaliseren daarvan.
 • Het opstellen van technische architectuur en design ontwerpen.
 • Het installeren van de benodigde Resilient platform en het inrichten van Backup & Recovery.
 • Het bouwen van incident frameworks op basis van methodologieën zoals onder andere de Cyber Kill Chain en MITRE.
 • Het bouwen van dynamische runbooks in lijn met de monitoring use cases en Incident Response procedures.
 • Bouwen van integraties met bestaande solutions zoals SIEM, AV, firewalls, ITSM solutions, etcetera.
 • Inrichten van rapportages en andere functionele eisen die klanten kunnen hebben.
 • Training en kennisoverdracht naar de organisatie.
 • Etcetera …

 

 PROFESSIONAL SERVICES: IBM Resilient Platform Beheer

ARAMA TECH heeft de kennis én aantoonbare ervaring om efficiënt uw IBM Resilient platform en de koppelingen met andere solutions in beheer te nemen en aanvullende support taken in te vullen. ARAMA TECH voert een professionele ServiceDesk, bereikbaar via een beveiligde-verbinding en is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen van de klant. ARAMA TECH gebruikt het IBM Resilient Incident Response Platform en heeft naast de security incident response management en orkestratie ook andere functionaliteiten ontwikkelt binnen het IBM Resilient platform ten behoeve van IT Service aanvragen zoals verstoringen, functionaliteit verzoeken, problemen en wijziging verzoeken.

ARAMA TECH maakt gebruik van een Social Collaboration Platform, waarbij een digitale werkomgeving is gebouwd waarbij de directe interactie tussen medewerkers intern, maar ook met klanten en partners vele malen efficiënter is geworden. Dit vergroot en versterkt de toegevoegde waarde van ARAMA TECH voor klanten en partners. Voor iedere Managed Security Services klant wordt op dit Social Collaboration Platform een community ingericht waar de community leden in een afgeschermde en beveiligde omgeving interacties kunnen hebben met collega’s en ARAMA TECH specialisten voor het delen van ervaringen, waar de kennisbank en informatie zoals release notes en andere relevante product informatie wordt gepubliceerd, kennisgeving omtrent online events zoals webex presentaties en nog veel meer.

ARAMA TECH richt per klant een dynamisch webformulier portaal in, inclusief de ondersteunende processen, voor het aanvragen van zaken als toevoegen Resilient gebruikers, verzoeken voor nieuwe runbooks en het aanpassen van bestaande runbooks. Taken binnen het IBM Resilient Platform Beheer omvatten onder andere:

 • Applicatie beheer
  • Algemene monitoring van het platform
  • Continuïteit monitoring
  • Performance monitoring
  • Adaptief Beheer (updates en patches, etc.)
  • Additief Beheer (upgrades, etc.)
  • Correctief Beheer (verhelpen van verstoringen, etc.)
 • Functioneel beheer
  • Toegangsbeheer
  • Gebruiker beheer
  • Licentie beheer
 • Overige taken
  • IBM Resilient Change Management
  • Coördinatie met IBM Support
  • Coördinatie met interne en/of  hosting en platform beheer
  • Advisering inzake Security Incident Response strategieën 
  • Etcetera …

 PROFESSIONAL SERVICES: IBM Resilient Runbook Beheer

ARAMA TECH heeft de kennis én aantoonbare ervaring om efficiënt de IBM Resilient runbooks nieuw te bouwen, bestaande runbooks aan te passen en algemeen beheer en onderhoud te voeren van de runbooks zoals in gebruik bij de klant. Voor ieder runbook stelt ARAMA TECH Runbook Designs op en onderhoud deze opdat deze efficiënt in de organisatie geborgd kan worden. Iedere wijziging aan een runbook wordt middels een helder proces vastgelegd en na goedkeuring daarvan uitgevoerd aan de hand van een goedgekeurd Runbook Design.

 

U

 

ARAMA TECH SECURITY MONITORING & INTELLIGENCE

ARAMA TECH Security Intelligence Platform is een netwerk security intelligence en analytics dienst die helpt bij het detecteren van cybersecurity aanvallen en breaches zodat aangesloten klanten actie kunnen ondernemen voordat er aanzienlijke schade is toegebracht en onmiddellijk kunnen reageren op het verlies van kritische data mocht dat zich voordoen.

Security Information en Event Management (SIEM) verzamelt en analyseert centraal log en netwerk flow data in zelfs het meest gedistribueerde omgevingen en biedt actiegericht inzicht in bedreigingen. Gebruikmakend van geavanceerde analytics doorzoekt de oplossing miljarden events per dag op ongewone en kwaadaardige activiteiten, identificeert en groepeert het gerelateerde events en genereert geprioriteerde alerts van alleen de meest kritische bedreigingen.

ARAMA TECH Security Intelligence Platform  is een cloud-based dienstverlening waardoor de klant zich kan focussen op het controleren van ongewone condities en het oplossen van de meest belangrijke assets, in plaats van het aanschaffen en inzetten van technologie componenten. Klanten kunnen beginnen met gebruik te maken van het ARAMA TECH Security Intelligence Platform op basis van een maandelijkse kosten model en snel opschalen naar behoefte.

 

ARAMA TECH CLOUDSOC is een netwerk en Cloud/SaaS diensten security intelligence en analytics dienst die u kan helpen bij het detecteren van cybersecurity aanvallen en netwerk en Cloud data breaches, het uitvoeren van efficiënte Incident Response en het beschermen van kritische servers, applicaties en data bij het gebruik van Cloud/SaaS diensten. Een cloud-based service welke een minimale impact heeft op de infrastructuur van uw organisatie tijdens de uitrol en operatie, maximaal efficiënt door het gebruik van een standaard framework voor de identificatie van incident types en het managen van security incidenten. ARAMA TECH CLOUDSOC is modulair opgebouwd en voorziet in een oplossing die op maat wordt gemaakt voor uw organisatie op een “pay per use”, maandelijkse kosten model. Wij praten u graag bij over deze unieke propositie!

ARAMA TECH’s PROFESSIONAL SERVICES biedt volledige “end-to-end” Professional Services welke gevormd wordt maar niet gelimiteerd is tot ontwerpen van Strategie en Roadmap, uitvoeren van Risk Assessments en Business Impact Analyses, Architectuur & Ontwerp, Product verkoop en levering, Technische & Business Implementatie, Managed Security Services, Training & Educatie en Support.