ARAMA TECH SERVICES

ARAMA TECH biedt klanten en partners Managed Security Services (MSS) voor INCIDENT RESPONSE & ORCHESTRATION, SIEM, INTRUSION DETECTION & PREVENTION, ADVANCED THREAT PROTECTION, DATA LOSS PREVENTION, WEB- & EMAIL SECURITY, SERVER & ENDPOINT PROTECTION, CASB oplossingen voor organisaties die deze technologieën wensen in te zetten maar (nog) niet beschikken over de vereiste teams of het vereiste kennis niveau om deze oplossingen zelfstandig te beheren en bedienen. Deze partnership biedt de klant de mogelijkheid zich te kunnen concentreren op hun kern activiteiten en kern competenties, en zich verzekerd weten van bescherming tegen cyber aanvallen.

IMPLEMENTATION SERVICES

Technische installatie en Business implementatie van de meest belangrijke Processen, Procedures en Producten op het gebied van:

 • Incident Response & Orchestration
 • Policy & Compliance Management (ISO/Cobit processen en beheersmaatregelen)
 • Data Protection Program (CASB, DLP)
 • Security Intelligence (Central Log Management, SIEM )
 • Netwerk beveiliging
 • Advanced Threat Protection
 • Complete Endpoint Protection
 • Enterprise Vulnerability Management

ARAMA TECH biedt verbeterde Best Practises gebaseerd op industrie standaarden in lijn met wet- en regelgeving en bedrijfsdoelstellingen.

MANAGED SECURITY SERVICES

 

ARAMA TECH biedt klanten en partners Managed Security Services (MSS) voor:

 • Incident Response & Orchestration
 • Central Log Management & SIEM
 • CASB & Data Loss Prevention
 • Intrusion Detection & Prevention
 • Advanced Threat Protection
 • Web- en Email Security
 • Server & Endpoint Protection
 • Advanced Secure Gateways

ARAMA TECH MSS biedt organisaties die (nog) niet beschikken over de vereiste teams of het vereiste kennis niveau om deze oplossingen zelfstandig te beheren en bedienen de mogelijkheid deze technologieën in te zetten. Deze partnership biedt de klant de mogelijkheid zich te kunnen concentreren op hun kern activiteiten en kern competenties, en zich verzekerd weten van bescherming tegen cyber aanvallen.

SECURITY ASSESSMENT SERVICES

Next generation Security Assessment methodieken bieden de benodigde informatie om proactief Informatie Beveiliging risico’s te beheersen door het verkrijgen van inzicht in het volwassenheidsniveau van uw security organisatie en het combineren van  asset business context, actionable threat intelligence en security test resultaten.

SECURITY HEALTH ASSESSMENT meet het volwassenheidsniveau van uw organisatie vergeleken met frameworks en controls van CobiT5, ISO 27002 en ISF Standard of Good Practice (SoGP).

ENTERPRISE VULNERABILITY MANAGEMENT omvat geavanceerde Security Test services zoals Statische Code Analyse, Vulnerability Testing en Penetratie Testing van netwerken, web applicaties en mobile applicaties.

ARAMA TECH Managed Security Services ondersteunt klanten met proactieve Protectie, Detectie en Response services en helpt daarmee de impact die een cyber aanval voor de onderneming kan hebben te minimaliseren.

HYBRID MANAGED SERVICES

HYBRID MANAGED SECURITY SERVICES wordt gekarakteriseerd door de inbouw van een sterk kennisoverdracht element met een geleidelijke overdacht naar de interne organisatie van klanten binnen een bepaalde afgesproken tijdsperiode. Hiermee wordt een flexibele dienst geboden waarmee een organisatie de mogelijkheid heeft in hun eigen tempo te groeien in capaciteit en kennis.

FULL MANAGED SERVICES

FULL MANAGED SECURITY SERVICES ontzorgt organisatie volledig en belegd het eerste lijn beheer en Security Operations op de gekozen security gebieden en solutions en de eerste lijn response op incidenten bij ARAMA TECH. Security experts monitoren, detecteren, analyseren en nemen adequate acties op security events en incidenten, in lijn met de policies en de processen rondom incident management van de klant. ARAMA TECH biedt ook full services voor Applicatie & Functioneel Beheer van uw Security producten.

ARAMA TECH Managed Security Services: CLOUDSOC! Uw netwerk, applicaties, gebruikers en het gebruik van SaaS/Cloud diensten gemonitord en beschermd door een 100% Security Operating Center (SOC) in de Cloud!

ARAMA TECH CLOUDSOC

ARAMA TECH CLOUDSOC is een netwerk en Cloud/SaaS diensten security intelligence en analytics dienst die u kan helpen bij het detecteren van cybersecurity aanvallen en netwerk en Cloud data breaches, het uitvoeren van efficiënte Incident Response en het beschermen van kritische servers, applicaties en data bij het gebruik van Cloud/SaaS diensten. Een cloud-based service welke een minimale impact heeft op de infrastructuur van uw organisatie tijdens de uitrol en operatie, maximaal efficiënt door het gebruik van een standaard framework voor de identificatie van incident types en het managen van security incidenten. ARAMA TECH CLOUDSOC is modulair opgebouwd en voorziet in een oplossing die op maat wordt gemaakt voor uw organisatie op een “pay per use”, maandelijkse kosten model. Wij praten u graag bij over deze unieke propositie!

Beschikbaar als Dienst én als Solution!

ARAMA TECH’s PROFESSIONAL SERVICES biedt volledige “end-to-end” Professional Services welke gevormd wordt maar niet gelimiteerd is tot ontwerpen van Strategie en Roadmap, uitvoeren van Risk Assessments en Business Impact Analyses, Architectuur & Ontwerp, Product verkoop en levering, Technische & Business Implementatie, Managed Security Services, Training & Educatie en Support.