HP Security Voltage: SecureMail & SecureData

Er is veel aandacht voor de veiligheid van het Elektronisch Patiëntendossier, de Meldplicht Datalekken en de EU-wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens. Een grote zorg betreft de privacy en het een veilige email uitwisseling met patiënten en het beschermen van bestanden en andere data die uitgewisseld worden met patiënten en zorg partners. Het overgrote deel van cyber incidenten waarbij verlies van data betrokken is vindt zijn oorsprong in email verkeer!

HP Security Voltage SecureMail voorziet in een veilige manier van versleuteling van email verkeer en data vanuit de vertrouwde Outlook omgeving, Exchange, Outlook 365 en vele andere platforms zonder extra complexiteit voor de gebruiker!

Voordelen van HP Security Voltage:

  • Minimale verandering voor de gebruikers
  • Gereduceerd risico van verlies van gevoelige data
  • Gereduceerde kosten van compliance
  • Toegenomen waarde van uw data

ARAMA TECH is partner van HP Enterprise Security voor de Benelux en Nordics en een“One Stop Shop” voor alle producten van HP Enterprise Security.