Organisaties zien zich in toenemende mate gesteld voor het nemen van preventieve en detective maatregelen om zich te wapenen tegen de steeds sneller toenemende cyber dreiging, welke grote risico’s voor organisaties betekenen. ARAMA TECH is gespecialiseerd  in het adviseren van organisaties bij het voldoen aan wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de GDPR en het voorbereiden om de risico’s van cybercrime inzichtelijk te maken en kunnen adresseren. De expertise van ARAMA TECH is onder andere het leveren, implementeren en leveren van Managed Security Services van best in class security solutions van onder andere Symantec om de mensen, processen en beheersmaatregelen optimaal te ondersteunen.

Uitdagingen bij de steeds sneller groeiende hoeveelheid aan verschillende security solutions binnen organisaties zijn onder andere:

  • Een tekort aan de juiste skills om de alerts en incidenten adequaat te managen;
  • Te veel alerts en te weinig tijd of resources;
  • Onvolwassen Incident Response processen en communicatie;
  • Verwarrend landschap van wet- en regelgeving;
  • Complexen en snel veranderende aanvallen;
  • Veel verschillende en wijdverspreide tools.

ARAMA TECH heeft zich gespecialiseerd in end-to-end solutions en heeft de noodzaak onderkend van het adequaat en efficiënt automatiseren en orkestreren van het Incident Management proces om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daartoe is ARAMA TECH partner van het wereld leidende en bewezen IBM Resilient en biedt klanten de Solution Purchasing Services, Implementation Services en Managed Security Services met een team die gespecialiseerd is in het vertalen van Business Doelstellingen en Operation Model naar Risico’s en Beheersmaatregelen, Process Development, IR Operations en Technical Expertise op het gebied van IBM Resilient!

IBM Resilient biedt onder andere:

  • Integratie met alle bestaande security systemen om een enkele centrale hub te vormen voor IR en het transformeren van de security postuur van organisaties;
  • Het in lijn brengen van mensen, processen en technologie over de gehele organisatie heen;
  • security teams de mogelijkheid bieden voor het automatiseren en orkestreren van hun IR processen;
  • Borgen dat IR processen consequent en intelligent zijn en voldoen aan de eis en wens van IR teams.

 

Fig. 100+ integraties! (voorbeeld)

Neem contact met ons op wanneer u zich herkent in de uitdagingen zoals boven beschreven. Zie onze contact pagina.