Het moderne bedreigingslandschap betekent dat organisaties moeten overschakelen van een verdedigende houding naar een aanvallende strategie. Als de leider op het gebied van bedreigingsbescherming, heeft Symantec een unieke positie om de regels te herschrijven en de klanten te helpen met het aannemen van een nieuwe beveiligingsstrategie.

REGEL #1: DENK ‘WANNEER’ NIET ‘ALS’

Cybercriminelen van nu maken gebruik van geavanceerde, slinkse en hardnekkige methodes om de beveiliging te omzeilen. Het is daarom noodzakelijk om over te schakelen van een verdedigende houding naar een proactieve aanvallende strategie.

REGEL #2: WEET WAT JE HEBT, MAAR WEET HET OOK TE GEBRUIKEN

De Symantec aanpak garandeert zichtbaarheid op alle controlepunten, hetgeen helpt met het detecteren van en reageren op bedreigingen op het moment dat ze plaatsvinden.

REGEL #3: GA DE CONFRONTATIE MET BEDREIGINGEN AAN

Steeds geavanceerdere aanvallen vereisen een verfijnde aanpak voor wat betreft bescherming. Symantec levert de informatie en inzichten die nodig zijn om inbreuken te identificeren, erop te reageren en deze te voorkomen!

WEES VOORBEREID!

De geavanceerde wijze waarop cyber criminelen organisaties aanvallen met als doel gevoelige data te stelen of diensten en systemen te ontregelen, vereist een holistische strategie met betrekking tot data- en informatie beveiliging. Dit niet alleen ter bescherming van uw waardevolle systemen en informatie, maar ook ter bescherming van werknemers, partners en klanten. De Meldplicht Datalekken en Europese Privacyveroordening die per 1 januari 2016 van kracht worden kunnen grote gevolgen hebben bij inbreuken! Boetes tot EUR 810.000 of 5% van de internationale bruto omzet kunnen opgelegd worden. Alle redenen dus om voorbereid te zijn op het beschermen van systemen en data!

ARAMA TECH is Symantec Gold Partner en Symantec Managed Service Provider, en kan alle Symantec oplossingen leveren, implementeren en als dienst leveren. Bent u geïnteresseerd in deze geavanceerde holistische benadering om uw waardevolle systemen en data helpen beschermen, laat het ons dan weten! Contact ons…

SYMANTEC ADVANCED THREAT PROTECTION