High-tech drones zijn een waardevol middel voor het uitvoeren van onderzoeken ten aanzien van een groot aantal bedrijf-kritische installaties, gebouwen en andere facilities welke belangrijk zijn voor de uitvoering van uw business en de continuïteit daarvan. Denk aan pre-failure inspecties, incident onderzoeken en onderzoeken om te voldoen aan de eisen die uw eigen organisatie of toezichthoudende organisaties kunnen stellen.

ARAMA TECH is een hightech organisatie waar innovatie een belangrijke pijler is voor de visie en strategie op het gebied van Informatie Beveiliging, Social Collaboration en technologische ontwikkelingen die vooruitstrevend en innovatief zijn.  ARAMA TECH heeft de roots in inspecties van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en subsea installaties met onder andere ROV’s (onderwaterrobots) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders.

High-tech drones kunnen op zeer lastige plekken ingezet worden, en ten opzichte van de traditionele methodes van inspecties werken ze sneller, flexibeler, goedkoper, veiliger en leveren zeer hoge kwaliteit door technologieën als 4K hoge resolutie camera’s voor film en foto’s, thermische camera’s en zeer nauwkeurige plaatsbepaling.

ARAMA TECH werkt aan innovatieve toepassingen voor UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) om de kennis en ervaring met toepasbare artificial intelligence aan de kracht en flexibiliteit van de UAV technologie toe te voegen en deze in te zetten voor klanten die deze behoefte en noodzaak hebben.

Meer informatie: https://aramatech.com/aerial-services/